Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Mądrości Syracha
51, 1-12

Dziękczynienie za wybawienie z udręki

Wychwalać Cię będę, Panie, Królu, i wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego.
Wychwalam imię Twoje, bo stałeś się dla mnie podporą i wspomożycielem. Wybawiłeś moje ciało od zguby, od sidła oszczerczego języka i od warg uprawiających kłamstwo; a wobec przeciwników stałeś się wspomożycielem i wybawiłeś mnie, według wielkości łaski Twej i Twego imienia, od pokąsania przez tych, co są gotowi mnie połknąć, z rąk dybiących na moje życie, z wielu utrapień, jakich doznałem, od duszącego żaru, który mnie otacza, i ze środka ognia, który nie ja rozpaliłem, z głębi wnętrzności Otchłani, od języka nieczystego i od kłamliwego słowa. Do króla dotarło oszczerstwo przewrotnego języka, dusza moja aż do śmierci się przybliżyła, a życie moje było blisko Otchłani na dole. Ze wszystkich stron otoczyli mnie i nie znalazłem wspomożyciela, rozglądałem się za ludzką pomocą, ale nie nadeszła.
Wówczas wspomniałem na łaskę Twą, Panie, i na Twoje odwieczne działanie - że wybawiasz tych, którzy cierpliwie czekają na Ciebie, i wyzwalasz ich z rąk wrogów. Podniosłem z ziemi mój głos błagalny i prosiłem o wybawienie od śmierci. Wezwałem Pana, Ojca mego Pana, by mnie nie opuszczał w dniach ucisku; a w czasie przewagi pysznych nie zostawiał bez pomocy. Wychwalać będę bez przerwy Twoje imię i hymnami wielbił je będę w dziękczynieniu.
A prośba moja została wysłuchana. Wybawiłeś mnie bowiem z zagłady i ocaliłeś od złej przygody. Dlatego będę Cię wielbił i wychwalał, i błogosławił imieniu Pańskiemu.Źródło: Syr 51, 1-12
Temat: Dziękczynienie za wybawienie z udręki
Dział LG: Teksty wspólne o jednym męczenniku
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1134
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1140
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1606
Monastyczna LG tom I, s. 1012
Monastyczna LG tom II, s. 1551
Monastyczna LG tom III, s. 1475
Monastyczna LG tom IV, s. 1481


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum