Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Mądrości
5, 1-15

Sprawiedliwi prawdziwymi synami Boga

Sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy go ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. Pełni żalu będą mówić między sobą i jęczeć w udręczeniu ducha - powiedzą: "To ten, co dla nas niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa, jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego - za haniebną. Jakże więc policzono go między synów Bożych i dzieli los ze świętymi?
To myśmy zboczyli z drogi prawdy, nie oświeciło nas światło sprawiedliwości i słońce dla nas nie wzeszło. Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby, przeszliśmy bezdrożne pustynie, a drogi Pańskiej nie poznaliśmy.
Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo, co dało chełpliwe bogactwo? To wszystko jak cień przeminęło i jak wieść, co przebiega; jak okręt prujący pieniącą się wodę, po którym śladu nie znajdziesz, gdy przeszedł, ni bruzdy po jego kadłubie wśród fal; jak po ptaku szybującym w przestworzach nie znajdzie się żaden dowód przelotu, choć trzepoczące skrzydła przecięły lekkie powietrze - prute z gwałtownym szumem, i uderzeniem piór smagane - znaku przelotu potem nie można znaleźć. Jak gdy się strzałę wypuści do celu, a rozprute powietrze zaraz się zasklepia, tak że nie da się poznać jej przejścia - tak i my: zniknęliśmy, ledwie zrodzeni, i nie mogliśmy się wykazać żadnym znakiem cnoty, aleśmy zniszczeli w naszej nieprawości".
Bo nadzieja bezbożnego jak plewa wiatrem miotana i jak lekka piana rozbita przez burzę. Jak dym od wiatru się rozwiała, zatarła się jak pamięć gościa, co zabawił chwilę. A sprawiedliwi żyją na wieki; zapłata ich w Panu i staranie o nich ma Najwyższy.
Źródło: Mdr 5, 1-15
Temat: Sprawiedliwi prawdziwymi synami Boga
Dział LG: Teksty wspólne o świętych mężczyznach - w Adwencie, w okresie Narodzenia Pańskiego i w Wielkim Poście
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1220
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1222
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1696
Monastyczna LG tom I, s. 1098
Monastyczna LG tom II, s. 1646
Monastyczna LG tom III, s. 1564
Monastyczna LG tom IV, s. 1570


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum