Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Mądrości
3, 1-15

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.
Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
A grzesznicy poniosą karę stosownie do swych zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana, nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością. Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła. Żony ich głupie, przewrotne ich dzieci, przeklęty ich ród!
Błogosławiona niepłodna, ale nieskalana, która nie zaznała grzesznego współżycia, w czas nawiedzenia dusz wyda plon. I eunuch, co nie skalał swych rąk nieprawością ani nic złego nie myślał przeciw Bogu, za wierność otrzyma łaskę szczególną i dział milszy w Świątyni Pańskiej. Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków, i korzeń mądrości niezniszczalny.Źródło: Mdr 3, 1-15
Temat: Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
Dział LG: Teksty wspólne o wielu męczennikach - w Adwencie, okresie Narodzenia Pańskiego i w Wielkim Poście
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1111
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1119
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1581


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum