Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Przysłów
31, 10-31

Kobieta pełna bojaźni Pańskiej

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Ufa jej serce małżonka, któremu na zyskach nie zbywa. Nie czyni mu ona źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę, starannie pracuje rękami. Podobnie jak okręt kupiecki żywność sprowadza z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdziela domowi, a obowiązki swoim służebnicom.
Myśli o roli i ją kupuje, z zarobku rąk swoich zasadza winnicę. Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. Już widzi pożytek z swej pracy; jej lampa wśród nocy nie gaśnie.
Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Dla domu śniegu się nie boi, bo cały dom odziany na lata.
Sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i purpury. W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Płótno wyrabia ona i sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi. Siła i godność jej strojem, śmieje się do dnia przyszłego. Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe pouczenia. Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa.
Powstają synowie, by uznać jej szczęście, i mąż, aby ją sławić: "Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie!"
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno; należy chwalić niewiastę, co się boi Pana. Dajcie jej część dobra z pracy jej rąk pochodzącego i w bramie niech czyny jej chwalą!Źródło: Prz 31, 10-31
Temat: Kobieta pełna bojaźni Pańskiej
Dział LG: Teksty wspólne o świętych kobietach - o świętej, która żyła w małżeństwie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1247
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1248
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1724
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 181, 1591
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1603
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1633


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum