Internetowa Liturgia GodzinZ Księgi Rodzaju
12, 1-4a. 6-8

Bóg powołuje Abrahama

Pan rzekł do Abrahama: "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi".
Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, i przeszedł przez kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy.
Pan ukazał się Abrahamowi i rzekł: "Twojemu potomstwu oddaję tę właśnie ziemię". Abraham zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana.Źródło: Rdz 12, 1-4a. 6-8
Temat: Powołanie Abrahama
Dział LG: Teksty wspólne o świętych mnichach i mniszkach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1157
Monastyczna LG tom II, s. 1711
Monastyczna LG tom III, s. 1625
Monastyczna LG tom IV, s. 1631


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum