Internetowa Liturgia Godzin


Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzą,
Ponad języki ludzi i aniołów,
W Ciebie wpatrzona.

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.

Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, aby Cię poznawać
W Twoim królestwie.

Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.


Incipit: Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości
Godzina: Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa, południowa i popołudniowa): Okres Wielkanocny
Zesłanie Ducha Świętego
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 814