Internetowa Liturgia Godzin


Z weselem ducha sławimy cię, Marku,
Pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś
Przez Ewangelię o życiu Jezusa,
Syna Bożego.

Jak twoja matka, darzyłeś miłością
Piotra Opokę, i za nim poszedłeś,
By wiernie zebrać głoszone przez niego
Słowo Chrystusa.

Natchniony Duchem spisałeś w swej księdze
Czyny i mowy wcielonej Mądrości,
Przez które ludzie poznali na zawsze
Drogę zbawienia.

Apostoł Paweł ukochał cię, Marku,
Ty zaś za jego płomiennym przykładem
Cierpieniem, pracą i krwi swej ofiarą
Boga uczciłeś.

Niech twa przyczyna wyjedna nam łaskę,
Byśmy się stali świadkami Jezusa,
A On niech raczy ukazać nam w chwale
Swoje oblicze. Amen.


Incipit: Z weselem ducha sławimy cię, Marku
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Kwiecień
25.04. - święto św. Marka, Ewangelisty
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1304