Internetowa Liturgia Godzin


Wieczornym hymnem sławimy cię, siostro,
Wielka mistrzyni życia duchowego,
Która nasz Zakon przyozdabiasz chwałą,
O Katarzyno!

Doktorze wiary, patronko Europy,
Przykładzie cnoty i wzorze modlitwy,
Spraw, byśmy byli solą dla tej ziemi
I światłem świata.

Dopomóż, aby nasze kaznodziejstwo
Płynęło z ciszy kontemplacji Prawdy,
Byśmy mówili z Bogiem lub o Bogu,
Tak jak Dominik.

Błogosław wszystkim, którzy ciebie mają
Za swoją matkę, wzór i opiekunkę;
Pomóż wypełniać wiernie powołanie
Dominikańskie.

Boże Jedyny, który jesteś źródłem
Wszelkiej świętości i naszą nadzieją,
Połącz nas kiedyś z świętą Katarzyną
W radości nieba. Amen.


Incipit: Wieczornym hymnem sławimy cię, siostro
Godzina: Nieszpory: Teksty własne - Kwiecień
29.04. - święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - kwiecień, s. 43