Internetowa Liturgia Godzin


W godzinie męki Chrystusa
Podjętej dla nas na krzyżu,
Niech myśl od zla uwolniona
Modlitwie cała się odda.

Niech ten, co przyjął już Pana,
Prowadzi życie niewinne
I swym pragnieniem zasłuży
Na przyjście Ducha Świętego.

Bo już skończona martwota,
Co wskutek grzechów nastała,
I odtąd z łaski Jezusa
Szczęśliwy czas się rozpoczął.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.


Incipit: W godzinie męki Chrystusa
Godzina: Modlitwa przedpołudniowa: Okres Wielkanocny
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 456