Internetowa Liturgia Godzin


Tobie chwała, Synu Boży,
Pierworodny wśród umarłych,
Światło nigdy nie gasnące
I radości czysty zdroju.

Jesteś naszym przebłaganiem
Wobec Ojca wszechmocnego,
Swoją krwią obmyłeś grzesznych,
Pojednałeś niebo z ziemią.

Pomóż nam, prosimy, Panie,
Spełniać Twoją Ewangelię
Żyjąc w zgodzie i miłości,
Która źródłem jest pokoju.

W tej godzinie Twojej śmierci,
Odrodzeni w Paschy źródle,
Hołd składamy i podziękę
Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.


Incipit: Tobie chwała, Synu Boży
Godzina: Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa, południowa i popołudniowa): Okres Wielkanocny
po Wniebowstąpieniu Pańskim
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 738