Internetowa Liturgia Godzin


Tobie chwała, Słońce wieków,
Chryste, który swoją łaską
Ludzi czynisz dziećmi Boga
I napełniasz ich jasnością.

Tyś powołał Kazimierza
Do pełnego życia w Tobie,
On zaś wybrał drogę wiary,
Co w ramiona Ojca wiedzie.

Wśród zmienności tego świata
Czysty i ubogi duchem,
W swoim sercu Ciebie sławił
I Maryję, Twoją Matkę.

Miły Bogu, miły ludziom,
Żyjąc krótko, przeżył wiele,
Zdobył mądrość doskonałą
Widząc dobro tylko w Tobie.

Dziś prosimy Ciebie, Panie,
Aby przykład tego księcia
Wzruszył nasze zimne serca
I rozpalił je miłością.

Cześć niech będzie Tobie, Jezu,
Twemu Ojcu i Duchowi
Za początek dnia nowego
I nadzieję nowej łaski. Amen.


Incipit: Tobie chwała, Słońce wieków
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Marzec
04.03. - święto św. Kazimierza, królewicza
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1224