Internetowa Liturgia Godzin


Ojcze, twe imię oraz twoje czyny
Świadczą, że cały do Pana należysz;
Ty kochasz braci, zatem przyjdź i powtórz
Słowa dla świata zbawienne.

Powiedz, jak słodka nagroda nas czeka
Za stałość wierze, której ty służyłeś
Przez trud i modły, za życia się stając
Nieba mieszkańcom podobny.

Powiedz, jak bardzo bogactwa Chrystusa
Górują nad tym, co świat nam dać może.
Wszak i ty, któryś był dawniej ubogi,
Hojnie nas teraz obdarzasz.

Niech blask czystości Twojej nas nakłoni,
Byśmy haniebnych czynów unikali
I zapragnęli z czystymi sercami
Przebywać w gronie aniołów.

Chwała niech będzie Trójcy Przenajświętszej,
Która swą łaską niech nas mocno wspiera,
Abyśmy z tobą Boga uwielbiali
Po wieczne czasy. Amen.


Incipit: Światło niosąca jutrzenka
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
24.05. - święto rocznicy przeniesienia relikwii św. Ojca Dominika, prezbitera (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - maj, s. 74