Internetowa Liturgia Godzin


Światło jasne i potężne,
Coś zesłało z nieba płomień
Apostołom Chrystusowym,
Ty napełniasz nasze myśli
I wzbogacasz zdolność mowy.

Ty, coś darem jest i dawcą,
Wszelkim dobrem dusz człowieczych,
Przybądź, o Pocieszycielu,
Namaść serca, rządź językiem,
Aby wspólnie Cię chwaliły.

My, synowie niegdyś grzechu,
Teraz zaś dziedzice łaski,
Będąc nowym już stworzeniem
Dzisiaj, Duchu, Cię prosimy,
Abyś miłość w nas rozpalił.

Tyś jest Ojcem miłosierdzia,
Więc uwolnij nas od grzechu;
Odrodzonym przez Chrystusa
Udziel szczęścia i wesela
W doskonałej pełni życia. Amen.Incipit: Światło jasne i potężne
Godzina: Godzina Czytań: Okres Wielkanocny
Zesłanie Ducha Świętego
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 797