Internetowa Liturgia Godzin


Jezu, Nagrodo najwyższa,
Prawdo, Początku i Kresie,
Tyś sługę swego wiernego
Chwałą Królestwa obdarzył.

Dziś zjednoczonym w modlitwie
Udziel łaskawie Twych darów;
Niech nam Bernardyn wyjedna
Łaskę otwarcia na Ciebie.

Świata poklasku nie pragnął,
Lecz chciał się Tobie podobać,
Imię Jezusa wzywając,
Moc złego czynił bezsilną.

Świadczył o Bożym Królestwie,
Słowem i całym swym życiem,
Czynił pokutę w cichości,
Aby na wieczne wejść gody.

Trójcy Najświętszej niech będzie
Chwała i cześć nieustanna,
Za braci, którzy wskazują
Drogę świętości i szczęścia. Amen.


Incipit: Szczytna Korono bez miary
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
20.05 - św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera i doktora Kościoła (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom II, s. 55; tom III/IV, s. 65