Internetowa Liturgia Godzin


Panie dobry i łaskawy,
Tyś okazał miłosierdzie
Małgorzacie, która z płaczem
Żałowała za złe życie.

Cenny klejnot zagubiony
Odnalazłeś w nędzy świata
I obmyty z błota grzechu,
Umieściłeś w swej koronie.

W dni ostatnie ziemskiej drogi
Tyś jej zechciał się ukazać,
Zwąc ją drugą Magdaleną
Bo tak bardzo Cię kochała.

Dziś nam dajesz przewodniczkę
W czas pokuty, zmiany życia,
By radosnym sercem podjąć
Dzieło swego nawrócenia.

Niechaj zabrzmi pieśń wdzięczności
Bogu w Trójcy Jedynemu,
Który nas, przybrane dzieci,
Darzy łaską swej wolności. Amen.


Incipit: Syn Najwyższego niechaj nam
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
15.05. - św. Małgorzaty z Kortony (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom II, s. 36; tom III/IV, s. 46