Internetowa Liturgia Godzin


Równy prorokom dawnego Przymierza,
Mężu roztropny i błogosławiony,
Sługo Chrystusa, pokorny i czysty,
Pełen mądrości.

W ciszy pustelni szukałeś wytrwale
Myślą i sercem obecności Boga,
On Cię uczynił dla wielu pokoleń
Ojcem i Mistrzem.

Dałeś swym braciom, idącym śladami
Słowa Bożego, prawo doskonałe:
Całe ich życie modlitwą i pracą
Panu ma służyć.

Pomóż Twym synom dochować wierności,
Kiedy nadejdzie gorzka chwila próby,
Uproś nam pokój i miłość wzajemną
W każdej godzinie.

Bogu, celowi naszego istnienia,
Ojcu, Synowi wraz z Duchem jedności,
Trójcy najświętszej podzięka i chwała
Zawsze niech będzie. Amen.Incipit: Równy prorokom dawnego Przymierza
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Marzec
21.03. - święto przejścia do nieba świętego Ojca naszego Benedykta (OSB)
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1247