Internetowa Liturgia Godzin


Radość bez kresu wypełnia nam serca,
A pieśń ją głosi wszystkim ludziom wokół,
Bo oto dzisiaj staje między nami
Święty Wincenty.

To wierny świadek Jezusa Chrystusa
I kaznodzieja, który nieustannie
Przemierzał kraje, aby wszystkim głosić
Dobrą Nowinę.

Do nawrócenia wzywa nas wytrwale
I przypomina o sądzie po śmierci.
Pobudza wiernych, by się bali Boga
I Go uczcili.

Przez swoje życie pokazał nam jasno,
Jak Ewangelią mamy żyć na co dzień;
Z jakim zapałem wszystkim ludziom głosić
Słowo zbawienia.

Dziękujmy Bogu za tak wielki przykład,
Który Wincenty zostawił potomnym;
Niech on nas teraz wspiera swą modlitwą
I nam przewodzi. Amen.Incipit: Radość bez kresu wypełnia nam serca
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Maj
05.05. - św. Wincentego Fereriusza, prezbitera (OP)

Jutrznia: Teksty własne - Maj
05.05. - św. Wincentego Fereriusza, prezbitera (OP)

Nieszpory: Teksty własne - Maj
05.05. - św. Wincentego Fereriusza, prezbitera (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - kwiecień, s. 10