Internetowa Liturgia Godzin


Radosne światło opromienia ziemię
I nas przynagla do wspólnej modlitwy,
By chwalić Boga za cudowne dzieła,
Których dokonał On przez swoich świętych.

Dzisiaj sławimy świętą Katarzynę,
Niewiastę mężną i troskliwą matkę,
Która w swym życiu głębię kontemplacji
Łączyła z pełną poświęcenia pracą.

Jej to objawił Boski Oblubieniec
Przepastne głębie miłosierdzia Boga
I los grzeszników, których współczująca
Pragnie ratować od zguby wieczystej.

Tę Bożą prawdę zawiera w swych pismach
Sama niewprawna w sztuce alfabetu,
Ucząc, że Jezus jest mostem łączącym
I prowadzącym grzeszników do Ojca.

Żarliwie troszczy się o Kościół święty
I namiestnika Chrystusa na ziemi,
I nie ustaje w usilnych błaganiach,
Aby powrócił na rzymską stolicę.

Jedna zwaśnione miasta włoskiej ziemi
I śle gorące listy w różnych sprawach,
A jej modlitwa obejmuje wszystko,
Co do zbawienia koniecznie potrzebne.

Pan ją wyróżnił za jej święte życie
I obdarował stygmatami męki,
Które, nie krwawe, lecz na wzór promieni
Na swoim ciele za życia nosiła.

Niech nam wyjedna teraz wstawiennictwo
Ta, którą dzisiaj wysławiamy wspólnie;
I nam pomoże złączyć się z świętymi
W radości nieba i chwale wybranych. Amen.Incipit: Radosne światło opromienia ziemię
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Kwiecień
29.04. - święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy (OP)

Jutrznia: Teksty własne - Kwiecień
29.04. - święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - kwiecień, s. 38