Internetowa Liturgia Godzin


Piotrze, błagamy: okaż moc swych kluczy,
Wszak to na ciebie zlał swe prawa Chrystus;
Ty masz moc niebo otworzyć, więc grzesznych
Zwolnij od winy.

Niegdyś jaśniałeś na wschodniej stolicy,
Gdzie po raz pierwszy Kościołowi imię
Chrześcijan dano: stamtąd się rozeszło
Po całym świecie.

Potem stolicę założyłeś w Rzymie,
Z ośrodka świata robiąc źródło wiary:
Świadek i pasterz, ozdobiłeś Miasto
Krwią swoją własną.

Jezu, Ty Piotra umocniłeś w wierze
I naszej także chwiać się nie pozwalaj:
Pozwól nam przy nim przejść ze wspólnej wiary
Do wspólnej chwały.

Ojcze niebiański odwiecznego Syna,
Jemu i Tobie niech świat śpiewa chwałę,
Niech i Duchowi śpiewa nieznużenie
Wiecznej miłości. Amen.


Incipit: Piotrze, błagamy: okaż moc swych kluczy
Godzina: Nieszpory: Teksty własne - Luty
22.02. - święto Katedry św. Piotra, Apostoła
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1218