Internetowa Liturgia Godzin


Oto przez czasu obroty
Powraca święto radosne,
Kiedy na uczniów Chrystusa
Zstępuje Duch Pocieszyciel.

Przyszedł w postaci płomienia
I w drżących ognia językach,
Aby usprawnić ich słowa,
Rozpalić serca miłością.

Pogan ogarnia zdumienie,
Bo każdy słyszy swą mowę,
We wszystkich świata językach
Zabrzmiały słowa zbawienia.

Wtedy dokonał się okres
Paschalnych dni i tajemnic;
Nowe zaczęły się czasy,
Gdy Prawo moc utraciło.

Panie i Boże najlepszy,
Pokornie Ciebie prosimy:
Natchnij nas Duchem zesłanym
I udziel nam Jego darów.

Tyś nasze serca namaścił,
Napełnił łaski bogactwem,
Teraz więc odpuść nam grzechy
I życiem obdarz spokojnym.

Daj poznać, Duchu Najświętszy,
Przez Ciebie Ojca i Syna,
Wiarę w nas wszystkich umocnij,
Że tchnieniem jesteś Obydwu. Amen.


Incipit: Oto przez czasu obroty
Godzina: Jutrznia: Okres Wielkanocny
Zesłanie Ducha Świętego
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 811