Internetowa Liturgia Godzin


Niech cały świat to posłyszy,
Że łaska życia się zbliża:
Wśród mroków ciężkiej niewoli
Zabłysło światło zbawienia.

Bo Izajasza proroctwo
Wypełnia się już w Dziewicy:
Za zwiastowaniem anielskim
Poczęła z Ducha Świętego.

Dotrzymał Bóg swego słowa,
Maryja w sobie je nosi,
Gdyż Ten, co włada wszechświatem,
W Jej czystym łonie spoczywa.

Już nowy Adam odkupił
Dawnego winę Adama:
Co tamten pychą zrujnował,
Podnosi swoją pokorą.

Niech Ojcu cześć będzie wieczna
I chwała Jego Synowi,
Którego Matka poczęła
Przez tchnienie Ducha Bożego. Amen.


Incipit: Niech cały świat to posłyszy
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty własne - Marzec
25.03. - uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1257