Internetowa Liturgia Godzin


Nadszedł dzień wielkiej radości,
Godów Baranka Bożego,
Z którym się łączy na wieki
Święta Agnieszka, dziewica.

Zastęp aniołów ją wita
Z radosnym śpiewem na ustach;
Matka Najświętsza przyjmuje
Oblubienicę Baranka.

Stamtąd obdarza łaskami
Swoich czcicieli na ziemi;
Chorych do zdrowia przywraca,
A zmarłych życiem obdarza.

Tobie, o Chryste łaskawy
I Oblubieńcze Kościoła
Chwała niech będzie na wieki
Z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen.


Incipit: Nadszedł dzień wielkiej radości
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Kwiecień
20.04. - św. Agnieszki z Montepulciano, dziewicy (OP)

Nieszpory: Teksty własne - Kwiecień
20.04. - św. Agnieszki z Montepulciano, dziewicy (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - kwiecień, s. 24