Internetowa Liturgia Godzin


Nadszedł dzień chwalebny,
Kiedy wśród ciemności
Światło zajaśniało.

Bowiem Piotr ukazał
Światu nieprawemu
Czyste obyczaje.

On, świat opuściwszy,
Wstąpił do Zakonu
Świadków Ewangelii.

Stał się cnót przykładem,
Zbawienia zwierciadłem
I wzorem świętości.

Siejąc ziarno prawdy
I błędy niwecząc
Walczył bronią słowa.

Święty z rąk bezbożnych
Śmierć okrutną poniósł,
Mężnie znosząc ciosy.

Męczennik Chrystusa
Wkracza w bramy nieba,
Dzierżąc w dłoni palmę.

Udział ma w radościach
Wiecznych oraz w nieba
Chwale nieustannej.

Niech więc nas swą łaską
Bóg hojnie obdarzy
Za przyczyną Piotra.

10  I po utrapieniach
Niech udzieli chwały
Przez wiek nieskończony. Amen.Incipit: Nadszedł dzień chwalebny
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Czerwiec
04.06. - św. Piotra z Werony, prezbitera i męczennika (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - czerwiec, s. 6