Internetowa Liturgia Godzin


Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały,
Ty, chcąc do Ojca ludzi doprowadzić,
Pociągasz serca dziwnym, wielokształtnym
Ducha natchnieniem.

Chryste, Ty pragniesz, aby łaska Twoja
Nowe owoce miłości wydała
W tych, co obmyci wodą chrztu świętego
Są dziećmi Boga.

Na Twe wezwanie spieszą chętnie młodzi,
Rzucając wszystko, by królewską drogą
Twojego krzyża iść za Tobą, Wodzem,
Do swego Ojca.

Tak i nasz święty, płonąc żarem z nieba,
Z całego serca ukochawszy Ciebie,
Pragnął osiągnąć cnót i zalet wszelkich
Radosne szczyty.

Niech zabrzmi chwała Ojcu Najwyższemu
Na równi z Synem oraz Duchem Świętym,
Wam, co za małe, lecz szczere przysługi
Stokroć płacicie! Amen.


Incipit: Miłości Zbawcy, godna wszelkiej chwały
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Luty
18.02. - św. Teotoniusza, zakonnika (CRL)
Strony: Teksty własne Zakonu Kanoników Regularnych - http://www.kanonicy.pl/,page,63.html