Internetowa Liturgia Godzin


Już dzień jaśnieje szczęśliwy,
I pełen czci męczennika,
Co blaskiem słońce przewyższa,
A niebo ziemi przybliża.

O witaj, mężu chwalebny,
Pomiędzy niebian chórami,
Wysłuchaj naszej modlitwy
I Boga z nami uwielbiaj.

Zasiałeś ziarno w cierpieniu
I dzięki krwi twojej wzeszło,
Niech w świetle Ojca dojrzewa,
By nim się Kościół radował.

Gdy Bogu chwałę oddając
Sławimy ciebie, Wojciechu,
Dopomóż iść w twoje ślady,
By z tobą cieszyć się w niebie.

Niech Ojcu z Synem i Duchem
Na wieki będzie podzięka
Za śmierć męczeńską pasterza
I opiekuna ojczyzny. Amen.


Incipit: Już dzień jaśnieje szczęśliwy
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Kwiecień
23.04. - uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1293