Internetowa Liturgia Godzin


Już ciemność nocy ustaje
I nowy dzień się przybliża;
W nim Katarzyny zasługi
I liczne cuda sławimy.

Witaj nam ty, która z krzyża
I męki czerpiesz naukę;
Ofiaro Bożej miłości,
Lilio czystości dziewiczej.

Pomóż nam zdążać za tobą
Królewską drogą miłości,
I nasze serca rozpalaj
Serca Twojego płomieniem.

Wyrzeźbij w naszych umysłach
I w sercach naszych umocnij
Stygmaty Męki Chrystusa,
Które na sobie nosiłaś.

O Jezu, synu Maryi,
I miłośniku dziewictwa;
Niech Ciebie duchy przeczyste
Wielbią na wieki bez końca. Amen.


Incipit: Już ciemność nocy ustaje
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Luty
04.02. - św. Katarzyny Ricci, dziewicy (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - luty, s. 10