Internetowa Liturgia Godzin


Gdy zorza wschodzi na niebie
I wzywa ludzi do pracy,
Pozdrawia dom w Nazarecie
Już pełen młota odgłosów.

O witaj, głowo rodziny
I opiekunie Jezusa,
Co tobie w trudzie pomaga
Nie szczędząc swego wysiłku.

A teraz, kiedy z Maryją
Oglądasz Boga w niebiosach,
Wysłuchaj prośby skrzywdzonych
I pośpiesz im na ratunek.

Niech przemoc, fałsz i podstępy
Już więcej ludzi nie dzielą,
Niech sprawiedliwa zapłata
Zapewni pokarm biedakom.

Niech Boga w Trójcy Jednego
Wysławia praca człowieka,
A Ty nam uproś, Józefie,
Wzajemną miłość i pokój. Amen.


Incipit: Gdy zorza wschodzi na niebie
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
01.05. - św. Józefa, rzemieślnika
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1314