Internetowa Liturgia Godzin


Dzisiaj świat cały zdobi się od rana
Złocistym światłem odwiecznego Słońca,
Aby radośnie twoje, Benedykcie,
Obchodzić święto.

Głosi twą chwałę jasny chór aniołów,
Patriarchowie i apostołowie,
Święci prorocy - bo ty miałeś w sobie
Ich wszystkich ducha.

By zawsze trwała pamięć twojej chwały,
Pozwól się ojcem nazywać narodom;
Tych, których uczysz słowem i przykładem,
Prowadź do nieba.

Niech zawsze miłe będą nasze pieśni
Tobie, co jesteś światłem, przewodnikiem,
Ojcem i wieczną chlubą twoich mnichów,
O Benedykcie!

I niechaj Chrystus, nagroda wieczysta,
Twoją modlitwę przyjmie za twe dzieci,
Abyśmy mogli w niebie zjednoczeni
Śpiewać Mu chwałę. Amen.


Incipit: Dzisiaj świat cały zdobi się od rana
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Marzec
21.03. - święto przejścia do nieba świętego Ojca naszego Benedykta (OSB)
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1252