Internetowa Liturgia Godzin


Duchu Boży, światło sumień,
Pomóż nam odnaleźć drogę
Nawrócenia i pokuty.

Choć grzechami obciążeni,
Wciąż szukamy Twojej woli,
Aby dojść do domu Ojca.

Przyszedł teraz czas właściwy,
Aby post i umartwienie
Wyjednały nam Twą łaskę.

Duchu, któryś jest pokojem
I płomieniem pełnym żaru,
Rozpal nas miłością krzyża.

Tobie, Ojcu i Synowi
Chwała niech na wieki będzie
Za nadzieję przebaczenia. Amen.


Incipit: Duchu Boży, światło sumień
Godzina: Modlitwa przedpołudniowa: Wielki Post
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 37