Internetowa Liturgia Godzin


Dawnych proroków zapowiedź
W tym dniu wypełni się wreszcie:
Bóg między nami zamieszka,
Gdy Syna zrodzi Dziewica.

Ten, który włada wszechświatem
I Bóstwem Ojcu jest równy,
Zstąpił z miłości na ziemię,
By przyjąć ciało człowiecze.

Z Ducha Świętego poczęty
W najczystszym łonie Maryi,
Stał się nadzieją ludzkości
I odkupieniem grzeszników.

Jemu i Ojcu wraz z Duchem
Niech będzie chwała na wieki,
Łaska i pokój zbawionym
Przez Bożą wierność Przymierzu. Amen.Incipit: Dawnych proroków zapowiedź
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Marzec
25.03. - uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1260