Internetowa Liturgia Godzin


Cierpiąc pod grzechów ciężarem,
Do Ciebie, niebios Królowo,
Błagalne głosy wznosimy,
Byś wsparła naszą modlitwę.

Nakłoń swe ucho łaskawie,
Bramo żywota wiecznego,
Ty nam przywracasz nadzieję,
Którą zabrała nam Ewa.

Bogarodzico Dziewico,
Wyjednaj życie Twym sługom;
Pomóż nam w życiu doczesnym
Pokutę czynić za grzechy.

Z Tobą się modlą, Maryjo,
Zastępy świętych niebiańskich,
Niech na Twe prośby, Najświętsza,
Pan Bóg życzliwie odpowie.

Matko i wszystkich Królowo,
Wysłuchaj swoich czcicieli,
I daj po życiu doczesnym
Osiągnąć pokój prawdziwy.

Cześć Bogu Ojcu wraz z Synem
I Duchem Pocieszycielem
Za obdarzenie Cię chwałą
Większą od wszystkich wybranych. Amen.Incipit: Czysta gołąbko, która z biednej ziemi
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Maj
09.05. - św. Katarzyny z Bolonii, dziewicy (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom II, s. 23