Internetowa Liturgia Godzin


Ciebie dzisiaj wysławiamy,
O Scholastyko, co w niebie
Jako przykład niewinności
Oraz łaski nam jaśniejesz.

Tyś naszego Prawodawcy
Żyła duchem i nauką;
Połączyły was na zawsze
Wspólny grób i wspólna chwała.

Ciebie Chrystus jeszcze dzieckiem
Dla miłości swojej zdobył:
Dochowałaś Mu wierności,
Całe życie Mu oddając.

Tą miłością rozpalona,
Jej potęgą zajaśniałaś,
Bo umiłowałaś bardziej
Niż twój brat i nauczyciel.

Wreszcie jak gołąbka biała
Uleciałaś na niebiosa,
Bo tęskniłaś całe życie
Za niebiańskim Oblubieńcem.

Pomóż teraz i nam także
Tak przyjmować łaski Boże,
Byśmy pośród sług Baranka
Mogli śpiewać Jego chwałę. Amen.


Incipit: Ciebie dzisiaj wysławiamy
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Luty
10.02. - św. Scholastyki, dziewicy (OSB)
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1194