Internetowa Liturgia Godzin


Chryste, Tyś nieba jest Królem
I ziemi Odkupicielem,
Śmierć podejmując na krzyżu,
Wyrwałeś nas z jej przemocy.

Teraz prosimy Cię, Panie,
Zachowaj dla nas te dary,
Które rozdajesz ludzkości
Przez świętą moc sakramentów.

Tyś jest Barankiem bez skazy
Za grzechy świata zabitym,
Krwi Twojej własnej strumieniem
Obmyłeś szaty wybranych.

Z martwych powstałeś, by odtąd
Do nieba wieść odkupionych,
Którzy na wieki Cię wielbią
Za Twego życia ofiarę.

Połącz nas z nimi, o Panie,
Pokornie Ciebie prosimy;
Uczyń dla Ojca królestwem
Wezwanych z wszystkich narodów. Amen.Incipit: Chryste, Tyś nieba jest Królem
Godzina: Godzina Czytań: Triduum Paschalne
Wielka Sobota
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 391