Internetowa Liturgia Godzin


Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy,
W pokoju Pana znajdzie odpoczynek,
Bo wiek dojrzały mierzy się mądrością,
Życiem bez skazy i szukaniem Boga.

Pan umiłował wybranego sługę,
Od zła i grzechu zechciał go zachować,
I aby marność nie uwiodła duszy,
Przeniósł go z ziemi do swojego światła.

Wierny i czysty, przeżył czasów wiele
I jeszcze młody stał się doskonałym,
A pamięć o nim świeci jasnym blaskiem,
Aby wskazywać drogę wśród ciemności.

Trójcy Jedynej: Ojcu i Synowi
Wraz z Duchem Świętym cześć i uwielbienie;
Niech wszyscy ludzie sławiąc dobroć Boga
Idą ścieżkami wiary i miłości. Amen.Incipit: Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Marzec
04.03. - święto św. Kazimierza, królewicza
Strony: Monastyczna LG tom II, s. 1222