Internetowa Liturgia Godzin


Ojcze Święty, Ty miłością
Napełniłeś Małgorzatę;
Rozpal także nas płomieniem,
Który serca lód roztapia.

Poruszona nagłą łaską,
Biegnie spiesznie ku krzyżowi,
By w pokuty łzach serdecznych
Obmyć plamy dawnych grzechów.

Rzuca stroje i klejnoty,
Złudny powab i próżności;
Szorstki habit przyodziewa,
Przepasuje się powrozem.

Twoja miłość, dobry Jezu,
Przemieniła Małgorzatę;
Racz i nas poruszyć łaską,
W Tobie znaleźć świętą radość.

Niechaj zabrzmi pieśń wdzięczności
Bogu w Trójcy Jedynemu,
Który słabych i błądzących
Wzywa do wspólnoty świętych. Amen.Incipit: Bóg miłosierdzia i Ojciec Światłości
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Maj
15.05. - św. Małgorzaty z Kortony (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom II, s. 34; tom III/IV, s. 44