Internetowa Liturgia Godzin


Jezu, Ty jesteś Ojca odblaskiem,
Bądź dzisiaj między Twymi sługami,
Wysłuchaj hymnów, które śpiewamy
Paschalisowi, świętemu bratu.

Po trudnej drodze ewangelicznej
Zmierzał ku szczytom doskonałości;
Braciom zostawił przykład promienny
Serca czystego, dobra, prostoty.

Sztukę świętego życia tak głosił:
"Mieć serce dziecka dla Ojca w niebie,
Serce matczyne wobec bliźniego,
Zaś wobec siebie - serce sędziego".

Niech nam pomoże przykład świętego
W życia szarości tak postępować,
Aby zajaśniał w każdym uczynku
Blask Twojej łaski i miłosierdzia.

Chwała niech będzie Tobie, o Chryste,
Skryty w pokornej postaci Chleba,
Który królujesz z Ojcem i Duchem,
Teraz i zawsze, i na wiek wieków. Amen.


Incipit: Blasku Ojcowskiej chwały, przyjdź
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
17.05. - św. Paschalisa Baylon, zakonnika (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom II, s. 41; tom III/IV, s. 51