Internetowa Liturgia Godzin


Blask twoich cudów rozprasza
Nocne ciemności na ziemi,
Gdy twoje życie i świętość
Sławimy dziś, Antoninie!

Przez czystość życia twojego
I mądrość z czynów płynącą,
Stałeś się wzorem pasterza
I opiekuna ubogich.

Z ciszy zakonnej klauzury,
Z życia pełnego umartwień
Pan ciebie wyniósł wysoko,
Byś był biskupem Florencji.

Służyłeś wielu swą radą
I pomoc niosłeś w potrzebie,
Nas także wspieraj ochotnie,
Byśmy w wierności wytrwali.

Niech Bogu Ojcu brzmi chwała
Wraz z Synem i Duchem Świętym;
Niech Bóg udziela nam łaski
Za Antonina modlitwą. Amen.


Incipit: Blask twoich cudów rozpędza
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
10.05. - św. Antonina z Florencji, biskupa (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - maj, s. 23