Internetowa Liturgia Godzin


Z weselem czcimy dziś sługę,
Który Cię wiernie czcił, Panie,
Tobie śpiewamy radośnie
Pieśń naszą, pełną miłości.

Wierny miłośnik Chrystusa
Wszelkie porzucił rozkosze,
Które nam świat ofiaruje,
Przemijające bogactwa.

Tobie się oddał na służbę
Przez posłuszeństwo pokorne,
Chcąc naśladować czystością
Dusz Oblubieńca - Chrystusa.

Pragnął podobać się Tobie,
Przylgnąć do Ciebie jedynie,
Ogniem miłości rozpalić
Swój umysł, słowa i czyny.

Tymi więzami miłości
Z Tobą złączony na ziemi
Stale ku niebu podążał,
By zdobyć palmę zwycięstwa.

Dozwól za jego przykładem
Tak kroczyć naprzód z ochotą,
Byśmy Cię z Synem i Duchem
Pieśnią w niebiosach chwalili. Amen.Incipit: Z weselem czcimy dziś sługę
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Grudzień
02.12. - bł. Jana Rosbrucha, prezbitera (CRL)

Nieszpory: Teksty własne - Grudzień
02.12. - bł. Jana Rosbrucha, prezbitera (CRL)
Strony: Teksty własne Zakonu Kanoników Regularnych - http://www.kanonicy.pl/,page,73.html