Internetowa Liturgia Godzin


Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym przywróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.


Incipit: Witaj, Gwiazdo morza
Godzina: II Nieszpory: Teksty wspólne
o Najświętszej Maryi Pannie

II Nieszpory: Teksty własne - Grudzień
08.12. - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 950
Monastyczna LG tom II, s. 1477