Internetowa Liturgia Godzin


W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie,
Jezusa w chwale po Ojca prawicy,
I z sercem wezbranym miłością dla Niego,
Głosiłeś wszystkim zbawienie i pokój.

Jak święci prorocy dawnego Przymierza,
Oddałeś życie, by świadczyć o prawdzie;
Pod gradem kamieni skonałeś błagając
O miłosierdzie dla serc zaślepionych.

Odszedłeś ze świata wzgardzony przez ludzi,
Okryty hańbą jak Chrystus niewinny,
Lecz twoje cierpienie nie było daremne,
Gdyż plon stokrotny przyniosło Mistrzowi.

Wielbimy Cię, Jezu, zrodzony z Dziewicy,
I Twego Ojca z Duchem Najświętszym,
Gdy dziś sławimy męczeństwo Szczepana,
Uwieńczonego koroną zwycięstwa. Amen.


Incipit: W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Grudzień
26.12. - święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 865