Internetowa Liturgia Godzin


Uczcijmy wszyscy świętego Rajmunda,
Którego czyny sławi się szeroko,
Troszczył się bowiem o wieczne zbawienie
Dla wszystkich ludzi.

Dziś świętujemy wielkiego patrona,
Biegłego w boskiej i ludzkiej nauce,
I naśladować chcemy jego życie
Oddane Panu.

Słynął z mądrości, którą głosił ludziom,
Przepowiadając i słowem, i czynem,
A mocą cudów przywiódł do Chrystusa
Zbłąkanych ludzi.

Z podziwu godną sztuką i pilnością
Zebrał dotychczas rozproszone pisma,
Dawne świadectwa, którymi się Kościół
Niegdyś kierował.

Jaśnieje w niebie podwójną koroną
Nauczyciela i wzoru czystości;
Pełen miłości patrzy na wierzących,
Którzy go proszą.

Niech będzie chwała i cześć wiekuista
Jednemu Bogu w Przenajświętszej Trójcy;
Niech On nam raczy za sprawą Rajmunda
Darować winy. Amen.Incipit: Uczcijmy wszyscy świętego Rajmunda
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Styczeń
07.01. - św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera (OP)

Jutrznia: Teksty własne - Styczeń
07.01. - św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - styczeń, s. 18, 21