Internetowa Liturgia Godzin


Uczcijmy hymnem służebnicę Pana,
Która swą cnotą w pełni dorównała
Mądrej niewieście, wielce wysławianej
Na kartach Pisma.

Przez żywą wiarę, miłość i nadzieję
Była poddana woli swego Boga,
Czyniąc zaś dobro stała się pomocą
Dla wielu ludzi.

Niech jej zasługi wzruszą Ciebie, Jezu,
Przebacz nam grzechy, okaż miłosierdzie,
Byśmy Cię mogli wielbić czystym sercem
Przez całe życie.

Niech będzie chwała teraz i na wieki
Ojcu i Tobie, Zbawicielu świata,
Z Duchem Najświętszym, który swoim tchnieniem
Ożywia wszystko. Amen.


Incipit: Uczcijmy hymnem służebnicę Pana
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o świętych kobietach - o jednej świętej kobiecie
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1131
Monastyczna LG tom II, s. 1683