Internetowa Liturgia Godzin


Uczcijmy hymnem służebnice Pana,
Które swą cnotą w pełni dorównały
Mądrej niewieście, wielce wysławianej
Na kartach Pisma.

Nie przywabiły ich marności świata,
Pełne wesela szły za wolą Ojca,
Szerząc wokoło miłą woń Chrystusa
Przez dobre czyny.

Przez umartwienie i serdeczne modły
Mogły odrzucić wszystko, co przemija,
Aby odszukać dobra niezniszczalne
Wiecznego życia.

Niech będzie chwała Bogu Jedynemu,
Cześć i majestat na wyżynach nieba,
On bowiem włada mądrze i łaskawie
Losami świata. Amen.


Incipit: Uczcijmy hymnem służebnice Pana
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o świętych kobietach - o wielu świętych kobietach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1131
Monastyczna LG tom II, s. 1684