Internetowa Liturgia Godzin


Ty, który jesteś Synem Boga,
Przedwiecznym blaskiem Jego chwały,
Wziąłeś z Maryi ludzkie ciało
I zamieszkałeś między nami.

Panie, dzierżący w swojej dłoni
Przestworza niebios, ląd i morze,
Do nas przyszedłeś, by doświadczyć
Człowieczych cierpień i radości.

Aby uświęcić nasze życie
I dać nam przykład posłuszeństwa,
Stałeś się dzieckiem czystej Matki
Poddając siebie Józefowi.

Wszystkim rodzinom udziel, Chryste,
Pokoju, zgody i wesela;
W Tobie niech znajdą jedność serca
I pomoc w ciężkich chwilach próby.

Bądź uwielbiony, dobry Jezu,
Ukryty Boże, Zbawicielu;
Chwała niech będzie Tobie z Ojcem
I Duchem Świętym Twej pociechy. Amen.


Incipit: Ty, który jesteś Synem Boga
Godzina: Jutrznia: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 307