Internetowa Liturgia Godzin


To święto naszego ojca
Promienne jest chwałą krzyża,
Do niego Jan przylgnął duchem,
Nim też naznaczył swe ciało.

Obelgi ani szyderstwa,
Głód, chłosta, więzy ni wzgarda,
Nic nie jest zdolne ukoić
Janowej żądzy cierpienia.

Jednego tylko on pragnął:
Podobnym stać się do Mistrza,
Jak On się dać ukrzyżować,
Być żywym Jego obrazem.

Janowe noce mistyczne
Jaśniały blaskiem niebiańskim,
To światło stale nam płonie,
Pochodnią jest dla Karmelu.

Bądź uwielbiony, o Chryste,
Jak w niebie, tak w sercach ludzi,
Co Jana zdążają drogą
Ku wiecznej radości z Tobą. Amen.


Incipit: To święto naszego Ojca
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Grudzień
14.12. - uroczystość św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła (OCD)
Strony: Teksty własne Zakonu Karmelitów Bosych - s. 274