Internetowa Liturgia Godzin


Sławmy niewiasty roztropne
I ozdobione cnotami,
Które, bogate w zasługi,
Nagrodą nieba się cieszą.

Sercem pokornym i cichym
Szukały Boga w modlitwie,
Łzami, czuwaniem i postem
Stwierdzając miłość do Niego.

Czysta w uczuciach i myśli,
Pochlebstwem świata wzgardziły;
Bóg je napełnił świętością
I dał im chwałę wieczystą.

Całe swe życie oddały
Doskonałości uczynkom,
Teraz już w niebie z radością
Na Boże patrzą oblicze.

Bądź pochwalony na wieki,
Nasz Boże w Trójcy Jedyny;
Ciebie prosimy z ufnością,
Byś przyjął nas do królestwa. Amen.Incipit: Sławmy niewiasty roztropne
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o świętych kobietach - o wielu świętych kobietach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1120
Monastyczna LG tom II, s. 1672