Internetowa Liturgia Godzin


Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Oddać cześć słuszną i należną tobie,
Która zwróciłaś się ku Chrystusowi,
Jemu ufałaś.

Trudne i twarde usłyszałaś słowa,
Lecz bez wahania porzuciłaś wszystko,
Bo zapragnęłaś dać takiemu Panu
Całe swe serce.

W sprawiedliwości ćwiczysz się gorliwie,
Posłusznie chowasz czystość i milczenie:
W nich jest broń twoja, w nich i twoje siły
Do nowej walki.

Gdy z głębi serca śpiewasz Bogu chwałę,
Gdy się radośnie oddajesz modlitwie,
Dary i łaski Jego otrzymujesz
Hojniej niż inni.

Siostry oddane twej pieczy prowadzisz
Słowem i własnym przykładem na szczyty,
O których marzą ofiarne i mocne,
Bo Bóg je wzywa.

Swoją modlitwą i swoim przykładem
I nas pociągnij, byśmy tam dotarli,
Gdzie ty na wieki śpiewasz chwałę Bogu
W Trójcy Jednemu. Amen.


Incipit: Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o świętych mnichach i mniszkach - o ksieni
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1148
Monastyczna LG tom II, s. 1701