Internetowa Liturgia Godzin


Oto kapłani Boga Najwyższego,
Których On wybrał na sługi zbawienia,
Święci pasterze wiernie miłujący
Swoją owczarnię.

Strzegąc troskliwie otrzymanych darów,
Zawsze gotowi na przyjście Chrystusa,
Mądrzy i czyści, nieśli w swoich rękach
Jasne pochodnie.

Pełni czujności stali przy podwojach,
Aby usłyszeć, gdy Pan zakołacze;
Kiedy zaś przyszedł, dom Mu otworzyli
Z wielką radością.

Tobie, o Boże, Królu nad królami,
Cześć i majestat niech będzie na wieki;
Ciebie niech wielbi pieśnią dziękczynienia
Całe stworzenie. Amen.


Incipit: Oto kapłani Boga Najwyższego
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o pasterzach - o wielu pasterzach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1046
Monastyczna LG tom II, s. 1590