Internetowa Liturgia Godzin


O Jezu Chryste! Tyś Panem nad pany,
Ty ludziom grzesznym przyniosłeś zbawienie,
Gdy Krzyż swój w darze dałeś i cierpienie,
Śmierć - owoc grzechu - utraciła prawa.

Dziś, Panie, kornie klękamy przed Tobą,
Prosząc, byś łaskę zachował i miłość;
Krzyż je wysłużył! Spraw teraz, o Panie,
By wszystkim ludom przyniosły zbawienie.

Baranku Boży bez skazy, bez winy,
Żertwo ofiarna od ludzi dla Boga!
Krew Twoja dusze Twych świętych obmywa
I szaty duszy skalane grzechami.

Ciało Twe grzechów zapłatą się stało,
Tak że znów Ojciec patrzy na nas czule,
A Ty, by lęk nas nie ogarnął w drodze,
Rękę wyciągasz z Krzyża Krwią zbroczoną.

Zbaw nas, o Panie, prowadź nas do nieba,
Zalicz do grona tylu świętych Twoich.
My Twe królestwo! Myśmy dzieci Boga!
Spraw, niech dołączą do nas ludy ziemi.

O Chryste Królu, Panie nasz łaskawy,
Niech wszyscy głoszą Twoją wieczną chwałę!
Niech Ojca wielbią i Ducha Świętego
Teraz na ziemi, a po śmierci w niebie. Amen.Incipit: O Jezu Chryste! Tyś Panem nad pany
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Grudzień
03.12. - święto św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (SJ)
Strony: Teksty własne polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego - s. 107