Internetowa Liturgia Godzin


O Chryste, źródło czystości
I dawco siły w męczeństwie,
Nagradzasz świętych za cnoty,
Więc przez nich przyjmij te modły.

Sławimy dzisiaj z radością
Dziewicę pełną odwagi:
Za czystość serca i mękę
Podwójną cieszy się chwałą.

Przez mężne wiary wyznanie
Złożyła z życia ofiarę
I cierpiąc ciała katusze
Oddała ducha w Twe ręce.

Przykładem odtąd się stała,
Jak lęk zwyciężać należy
I gardzić świata ponętą,
By pełnię wiary osiągnąć.

Niech jej przyczyna za nami
Uprosi Twe miłosierdzie,
Uwolni z grzesznych skłonności
I Twojej łasce nas podda.

O Synu Matki Dziewicy,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Majestat będzie i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.


Incipit: O Chryste, źródło czystości
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o jednym męczenniku - o dziewicy męczennicy
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1016
Monastyczna LG tom II, s. 1557